Macrame Cuadros Casa Ben


100% white cotton macrame on frame

182 cm x 132 cm


Emma GvLB - 2023